Bygget

Kirkegata 2 c-d med servicebygget er et komplett og helhetlig boligkonsept. Det blir et hjem som tar opp i seg alt vi assosierer med livsløpsstandard. Bygget er tegnet av det internasjonalt anerkjente arkitektkontoret Kristin Jarmund Arkitekter i Oslo.
Kirkegata 2 bygget

Vi har fokus på bevisst og gjennomarbeidet design fra overordnet nivå til detaljutforming, og vektlegger formgivning som en viktig ingrediens i alle våre arbeider. Prosjektet er løst med et moderne, tidløst og ekskulsivt uttrykk, og det er inntrekninger og åpninger for store balkonger og vindusfelt. Glassflatene er prosjektert fra gulv til tak for opptimalisering av utsyn og utrykksforhold, og for å skape god kontakt mellom ute og inne. Fasadens hovedflater bygges i tegl, med innslag av ulike teglsteinsreliffer.

Den verneverdige hagen i Kirkegata opprettholdes for å skape en helhet i forhold til bygget. I utformingen av utomhusarealet er det lagt vekt på å forme et anlegg som har balanse mellom faste og myke materialer, og med en utforming som vil kle den relativt faste og stramme byggningsmassen. Dette skaper en vakker ramme rundt bygget, og Kirkegata 2 med sin unike beliggenhet vil med dette fremstå som et komfertabelt bygg med høy standard.

Hver leilighet må kjøpe parkeringsplass og får da bruksrett til parkeringsplass i kjelleren. Parkeringsplass må kjøpes for kr 370 000,- i tillegg til leilighetsprisen. Det vil være HC-plasser tilgjengelig for sameiet ihht. rammetilatelsen for prosjektet.

Alle leilighetene har tilhørende sportsbod i kjelleren